Informació

Si voleu informació o teniu dubtes sobre els tràmits a fer a través del portal web:

  • Certificats digitals
  • Altes i baixes d'assegurats
  • Declaració i pagament de full de cotitzacions

Telefoneu al 870 871 o

Envieu un correu electrònic a: cau@cass.ad.