Reemborsament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat

Com a excepció a la norma general de reemborsament, les persones assegurades que compleixin els requisits de l'article 132 i següents de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social i les modificacions posteriors, poden presentar a la CASS la sol·licitud de reembossament.

 Qui té dret pel fet de formar part d'un col·lectiu

  Qui té dret per motius de salut

 Qui té dret per recursos econòmics insuficients 

 Sol·licitud de reembossament del 100% de les tarifes de responsabilitat. Per col·lectiu

 Sol·licitud de reembossament del 90% (actes ambulatoris) i del 100% (actes hospitalaris) de les tarifes de responsabilitat. Per Patologia

 Sol·licitud de reembossament del 100% de les tarifes de responsabilitat. Recursos econòmics insuficients

 Sol·licitud per al reemborsament de tractaments i/o medicaments especialment costosos al 100%

La concessió de la prestació de reemborsament en el 100% de les tarifes de responsabilitat comporta el pagament de les despeses en règim de tercer pagador fins al límit de les tarifes de responsabilitat, sempre que el prestador de serveis de salut hagi signat o s'hagi adherit a un conveni amb la CASS i estigui situat al Principat d'Andorra. Si el prestador de serveis de salut està establert a l'estranger, el règim de tercer pagador dependrà de les condicions del conveni entre la CASS i el prestador.

Els prestadors de serveis i els assegurats són responsables de la utilització racional dels recursos sanitaris.

Imprimir
Direcció de Prestacions
Oficines:
c/ Joan Maragall, 3,
cinquena planta.
cinquena planta. Veure Mapa
 
Horari::
  • De dilluns a dijous: 8:00 a 16:30
  • Divendres: 8:00 a 14:45