Qui té dret per motius de salut

Les persones assegurades tenen dret a gaudir de les prestacions de reembossament si són: 

  • Persones assalariades, si compleixen els requisits de l'art. 99 de la Llei 17/2008 que són els següents:

– El salari global mensual cotitzat per la persona assalariada ha de ser igual o superior al salari mínim mensual oficial.
– La persona assalariada, si no s'inclou en l'art. 223 bis (règim especial. Persones estudiants dels 25 anys als 30 anys) o l'art. 224 (règim especial. Persones assalariades que cobren una retribució inferior al salari mínim i són assegurades indirectes), ha de complementar la cotització amb una quantitat que sumada a la cotització realitzada per l'empresa o empreses sigui igual a aquesta base mínima. 

  • Persones que realitzen una activitat per compte propi.
  • Persones beneficiàries de prestacions econòmiques i pensions de la CASS o de Govern, la persona beneficiària d'una pensió de jubilació o que el cònjuge difunt de la persona beneficiària de la pensió vitalícia de viduïtat hagi acumulat, com a mínim 500 punts. 
  • Persones assegurades indirectes (sempre que la persona assegurada directa de qui depenen tingui dret a les prestacions de reembossament).

Requisits que han de complir les persones que sol·liciten el reembossament de fins el 100% de les tarifes de responsabilitat:

Han de patir una o més patologies de la llista següent:
 
1. Diabetis que requereix tractament amb insulina

2. Insuficiència respiratòria crònica greu

3. Dèficit immunitari primitiu greu que necessita un tractament prolongat, infecció pel virus d'immunodeficiència humana (VIH).

4. Hepatitis crònica pel virus B i C.

5. Tuberculosi

6. Malalties metabòliques hereditàries que necessiten un tractament prolongat especialitzat.

7. Cardiopatia isquèmica

8. Cardiopaties hereditàries complexes.

9. Esclerosi multilateral amiotròfica i altres malalties de la neurona motora que són de llarga durada, progressives, greus i costoses

10. Psicosis

11. Poliarteritis nodosa (PAN), lupus eritematós sistèmic (LES), esclerodèrmia sistèmica, malaltia inflamatòria intestinal, artritis reumatoide, esclerosi múltiple, i altres malalties immunològiques greus.

12. Trasplantaments, hemodiàlisi, i seguiment del trasplantament d'òrgan.

13. Tumor maligne, malaltia maligna del teixit limfàtic o hematopoètic
 
14. Hemofílies i malalties constitucionals de l'hemostàsia greus
 
15. Síndrome de Crouzon
 
16. Síndrome de Noonan
 
17. Arteriopatia obliterant dels membres inferiors en un estadi d'isquèmia permanent crònica o que ha requerit un acte de revascularització o d'amputació.
 

Se'ls diagnostica una patologia per a la qual el ministeri responsable de la salut en faci pública l'organització de l'atenció de xarxes (Decret del 13-10-2010 de regulació del funcionament de l'organització en xarxa de l'atenció sanitària i sociosanitària) o bé, hagi establert protocols de tractament específics i sempre que se segueixin les directrius de les xarxes o els protocol.

Requereixen actes sanitaris o productes especialment costosos.

En aquests casos s'apliquen les llistes d'actes i prestacions de les afeccions de llarga durada que publica l'Haute Autorité de Santé de l'Estat Francès.

Percentatges de reembossament

Els percentatges de reembossament són els següents, 

  • El 100% de les tarifes de responsabilitat per als actes efectuats durant l'hospitalització relacionats amb la patologia aprovada per la CASS. 
  • El 90% de les tarifes de responsabilitat en els altres actes sanitaris i d'internament en centres no hospitalaris relacionats amb la patologia aprovada per la CASS.

Informe mèdic per a la sol·licitud a la CASS de les prestacions de reembossament per a la cobertura 90% (actes ambulatoris) i 100% (actes hospitalaris) i per al reemborsament de medicaments especialment costosos

Les persones amb malalties de llarga durada han de presentar a la CASS un informe signat pel metge. Amb aquest informe es pretén millorar la coordinació entre metges en els casos de malalties que necessiten tractaments per a un període superior a 6 mesos i en el qual col·laboren diferents prestadors de serveis de salut.

Imprimir
Medicaments i tractaments especialment costosos
Els tractaments que es reemborsen al 100% de les tarifes són diàlisi, quimioteràpia i radioteràpia, els medicaments són els següents: