Full de prestacions (malaltia)

El full de malaltia  és el document lliurat pel prestador (metge, farmàcia...) al malalt, en el qual consten els actes mèdics realitzats i/o les prestacions i el nom del malalt.

La persona malalta ha de fer arribar aquest full omplert a la CASS per obtenir el reemborsament.

Dret al reemborsament per malaltia

Si compliu les disposicions legals vigents, teniu dret al reemborsament per malaltia, d'acord amb a les tarifes de responsabilitat de la CASS de,

 • Despeses de medicina general i especial
 • Despeses de farmàcia
 • Despeses d'hospitalització
 • Despeses d'odontoestomatologia, òptica, ortopèdia, pròtesis, trasllat sanitari i reeducació

En cas de tractament continuat...

Si el metge us recepta un tractament continuat, podeu adjuntar una fotocòpia de la recepta original, segellada per la farmàcia.

Conserveu la recepta original i adjunteu-la en el darrer full de malaltia del tractament continuat. 

On puc lliurar el full de malaltia

No us desplaceu a la CASS, dipositeu-lo en una de les bústies CASS

 • a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell
 • a les farmàcies
 • als laboratoris
 • als consultoris
 • a la bústia a la planta baixa de la seu social de la CASS.

Quines dades consten al full

El metge ha d'omplir, obligatòriament, els següents camps:

 • Els noms i cognoms de la persona assegurada
 • El número d'identificació professional que el metge té assignat a la CASS
 • La data de la prestació
 • Descripció i codificació dels actes mèdics efectuats a la persona assegurada: número d'identificació, coeficient i lletra clau de l'acte mèdic dispensat.
 • Preu final percebut pel metge
 • Signatura del metge.

També s'han d'omplir aquestes dades si s'aplica el règim de tercer pagador, quan la CASS abona les despeses directament al prestador de serveis de salut.

Quan es tracta de persones assegurades a l'estranger (Portugal, França o Espanya) que estan a Andorra com a turistes han de sol·licitar el volant de desplaçament i el metge lliura el full de prestacions només si es tracta d'una prestació de caràcter urgent. En aquest cas, ha de fer constar la menció "urgent" i ha de lliurar un certificat justificatiu de la urgència.

Caduquen les receptes per fer proves mèdiques

Sí. La caducitat de les receptes per fer proves mediques és de 3 mesos.

Caduca un full de malaltia

Als 3 anys. 

Imprimir