Prestacions de reembossament
A partir de l'1 de novembre de 2009

 L'article 132 de la Llei 17/2008, de 3 d'octubre, de la seguretat social i següents defineix les característiques de les prestacions de reembossament.

Què són

Són les prestacions destinades a compensar a les persones assegurades en els casos següents:

 • Cobertura de despeses sanitàries efectuades per cadascun dels professionals de la salut, d’acord amb el sistema de nomenclatura.
 • Cobertura de despeses hospitalàries tant del sojorn com dels actes sanitaris efectuats en un centre hospitalari durant el període hospitalari.
 • Cobertura de despeses d’internament, tant del sojorn com dels actes sanitaris efectuats.
 • Despeses de desplaçament i/o d’allotjament de la persona malalta i d’un acompanyant, en les condicions que s’estableixen per reglament.

Qui té dret

1. Les persones assalariades, si compleixen l’article 99 de la Llei 17/2008, de 3 d'octubre, de la seguretat social. 

  • El salari global mensual cotitzat per la persona assalariada ha de ser igual o superior al salari mínim mensual oficial. 
  • La persona assalariada, si no s’inclou en l'article 223 bis (règim especial) o en l’article 224 (règim especial), ha de complementar la cotització amb una quantitat que sumada a la cotització realitzada per l’empresa o empreses sigui igual a aquesta base mínima.

2. Les persones que realitzen una activitat per compte propi.

3. Les persones incloses dins de qualsevol dels règims especials.

4. Les persones beneficiàries de prestacions econòmiques i pensions de la CASS o del Govern.

  • Les persones beneficiàries d’una pensió de jubilació han d’haver acumulat, com a mínim, 500 punts. 
  • Les persones beneficiàries d’una pensió de viduïtat vitalícia si el cònjuge difunt en el moment de la seva defunció, havia acumulat, com a mínim, 500 punts.

5. Les persones assegurades indirectes.

Més informació:

Condicions per percebre prestacions de reembossament
Règim d'atorgament
Finalització
Imprimir