Finalització

Prestacions constatades abans de la baixa a la seguretat social

L'accident o malaltia constatats abans de la data del cessament laboral o de la finalització de l'activitat professional es reembossen en les condicions següents:

    a) mentre duri la malaltia o efectes de l'accident i

    b) la persona afectada resideixi a Andorra.

Als efectes de residència s'equipara el fet de disposar d'autorització de treball per a treballadors fronterers.

Prestacions constatades després de la baixa a la seguretat social

L'accident o malaltia constatats després de la data del cessament laboral o de la finalització de l'activitat professional es reembossen amb els límits següents:

    a) 60 dies si s'havien cotitzat menys de 6 mesos.

    b) 90 dies si s'havien cotitzat entre 6 i 36 mesos.

    c) 120 dies si s'havien cotitzat més de 36 mesos.

Si es perceben prestacions d'incapacitat temporal o maternitat, els terminis comencen a comptar quan finalitza el dret a percebre la prestació.

És a dir,

quan una persona assegurada deixa de cotitzar i ha treballat més de 36 mesos, té dret a 120 dies de cobertura sanitària,

si, per exemple, troba una lloc de treball el dia 30 i cotitza durant 15 dies, es tornen a iniciar els 120 dies de cobertura,

ja que es té en compte el temps cotitzat durant tota la vida laboral.

Imprimir