Sol·licitud d'un certificat digital
El sol·licitant del certificat digital, que haurà de signar el contracte amb la CASS, ha de ser titular administratiu o persona autoritzada per poders notarials, en les empreses per a les quals se sol·licita l'accés. Per obtenir un certificat digital ha de seguir els següents passos:
Segon pas: Presentar-se a l'Àrea d'Atenció al Públic per efectuar el registre i signar el contracte

Documentació que cal adjuntar:

Empresa

 • Registre de Comerç o
 • Registre de Societats, si escau
 • Poders notarials, si escau
 • Document d'identitat

Si es té més d'una empresa o societat s'han de presentar els documents per a cadascuna.

 Professional liberal

 • Registre de Comerç o
 • Registre de Professional Liberal o
 • Número de Registre Tributari (NRT) i
 • Document d'identitat

Comunitat de propietaris

 • Acta de la comunitat on figura el representant
 • Document d'identitat

Patrons domèstics

 • Document d'identitat
 • Recordeu que en cas de patrons domèstics, el núm de cens declarant i tramitador han de ser el mateix.

Persones jurídiques autoritzades a fer tràmits per tercers

 • Autorització per fer tràmits a la CASS per a cadascuna de les empreses o societats per a qui presenti i signi documentació de la CASS (formulari CASS-0122)
 • Documentació de l'empresa que autoritza, d'acord amb la documentació d'empresa del apartat "Empresa"
 • Document d'identitat del titular de l'empresa que autoritza
Tercer pas: Descarregar el seu certificat digital via Internet amb la referència facilitada per la CASS
Imprimir
 
Centre d'Atenció a l'Usuari
 
Horari:
 • Matí: 8:00 a 13:00 hores
 • Tarda: 15:00 a 16:30 hores
 • Divendres: 8:00 a 14:45 hores
Nota
El sol·licitant del certificat digital, que haurà de signar el contracte amb la CASS, ha de ser titular administratiu o persona autoritzada per poders notarials