Eleccions al Consell d'Administració de la CASS
Resultats electorals
Eleccions al Consell d'Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social

El Decret del 16-04-2014 pel qual es fixa la data de les eleccions al Consell d'Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social estableix el següent:

Primer
Fixar la data de les eleccions al Consell d'Administració de la CASS el dia 25 de juny del 2014.

D'acord amb l'article 8.2 del Reglament de les eleccions al Consell d'Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, per dur a terme les votacions els col·legis electorals s'obriran a les 8 del matí i es tancaran a les 9 de la nit.

Segon
Les llistes electorals poden ser consultades a partir del 28 d'abril del 2014 a les oficines de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, de dilluns a divendres de les 8 h a les 14.45 h.

Si els cotitzants no figuren inscrits en aquestes llistes, poden sol·licitar la seva inscripció a la 5a planta de les oficines de la CASS fins al 6 de maig del 2014 inclòs.

Tercer
La presentació de candidatures s'ha de formalitzar a la seu de la CASS fins al 14 de maig del 2014.

Els impresos oficials de presentació de candidatures corresponents estan a la disposició de les persones interessades a les oficines de la CASS.

Quart
La campanya electoral s'iniciarà el dia 14 de juny del 2014 i finalitzarà el 23 de juny del 2014.

Cinquè
El vot per dipòsit s'iniciarà el 16 de juny del 2014 i finalitzarà el 23 de juny a les 13 h.

Imprimir
Data de les eleccions al Consell d'Administració
Les eleccions se celebraran el 25 de juny de 2014. Els cotitzants poden exercir el dret a vot entre les 8 del matí i les 9 del vespre a la CASS.
Candidatures acceptades per a les eleccions al consell d'administració de la CASS
ComuniCASS - 2014
Eleccions al Consell d'Administració de la CASS Com votar? També podeu conèixer els candidats
Resolució 1/2014 de la Junta Electoral