Salari mínim

Què és el salari mínim

El salari mínim és la remuneració o el guany per unitat horària que l'empresari ha de satisfer obligatòriament al treballador en tots els supòsits, fins i tot en aquells contractes per obra determinada.

Salari mínim per a l'any 2017

 

Concepte
14 i 15 anys
16 anys
17 anys
18 anys o més
Salari -Hora
4,58 euros
4,86 euros
5,15 euros
5,72 euros
Salari-dia
27,48 euros
38,88 euros
41,20 euros
45,76 euros
Salari-mensual
595,40 euros
842,40 euros
892,67 euros
991,47 euros
Hores-dia
6
8
8
8
Hores-setmana
30
40
40
40
Hores-vacances
30
30
30
30