Estadístiques
Les dades de la CASS s'actualitzen periòdicament

Cada document conté la data d'extracció de dades.

Les divergències són conseqüència de modificacions retroactives en les prestacions, cotitzacions i/o afiliacions, així, per exemple,  prestacions que s'aproven l'1 de febrer de 2012,  es concedeixen retroactivament, des de l'1 de desembre de 2011,...

Estadístiques d'extracció mensual
Estadístiques dels estats financers
Consulteu