Preguntes freqüents
Atenció al públic

Quin horari fa la CASS?

De 8 a 16.30 h de dilluns a dijous, i de 8 a 14.45 h els divendres.

Les plantes 1 a 5 es tanquen a les 15 hores de dilluns a dijous i el divendres a les 14:45.

Horari intensiu

Tornar a la capçalera de la pàgina

No he rebut el full de cotització per pagar, què puc fer?

La CASS posa a la vostra disposició diferents opcions per trametre mensualment el full de cotització:

1) Per certificat digital podeu accedir i pagar el full de cotització.

Cal presentar la sol·licitud de certificat digital mitjançant el portal de la CASS: http://online.cass.ad/web/lacass/certificat/nou i, posteriorment, signar el contracte amb la documentació corresponent a l'Àrea d'Atenció al Públic de la CASS.

2) Amb codi d'usuari i contrasenya podeu descarregar el full de cotització en format PDF, des del vostre terminal informàtic o des dels terminals situats l'Àrea d'Atenció al Públic.

  • Cal signar el contracte corresponent a l'Àrea d'Atenció al Públic amb un document d'identitat.

3) Per correu electrònic podeu rebre el full de cotització a partir del mes d'abril del 2014.

Cal signar el contracte corresponent a l'Àrea d'Atenció al Públic amb un document d'identitat.

Excepcionalment, el patró domèstic amb 1 i/o 2 treballadors pot rebre el full de cotització mitjançant el Comú de la parròquia de residència, prèvia signatura del document "Autorització de transmissió del full de cotització mensual" al Comú o bé a la CASS, que podeu trobar a: https://online.cass.ad/web/lacass/tramits_temes

Tornar a la capçalera de la pàgina

Voldria saber si un metge pertany a l'Assistència Sanitària

Aneu al portal web d'Assistència Sanitària

i podreu consultar els metges, les especialitats que s'hi realitzen i els horaris.

Tornar a la capçalera de la pàgina

Vull reclamar un full de malaltia que no he cobrat o bé una baixa mèdica

Ens heu de dir el número de full de malaltia / odontologia o el número d'assegurat i comprovarem immediatament l'estat de la reclamació.

Contacteu amb nosaltres al 143 o al 870 821 i us ho direm per telèfon.

 

També, podeu consultar els últims pagaments a través de la zona privada, sempre que tingueu el número d'identificació personal.

Tornar a la capçalera de la pàgina

Em pot dir quina adreça o domiciliació bancària tinc?

La legislació sobre dades personals no ens permet donar aquesta informació per telèfon, però podeu passar per l'Àrea d'Atenció al Públic de la CASS amb un document identificatiu i us la donarem.

Si teniu el número d'identificació personal podeu accedir a la zona privada del portal web i consultar o modificar les dades.

Tornar a la capçalera de la pàgina

Voldria un volant per anar al metge a Barcelona, a la Seu d'Urgell ...

...És un metge de l'Assistència Sanitària?

Doneu-nos el número de la CASS, el dia que hi heu d'anar, i us tindrem preparat el volant perquè el pugueu recollir a l'Àrea d'Atenció al Públic.

També podeu tramitar el volant d'assistència sanitària des a través de la zona privada, sempre que tingueu el número d'identificació personal.

Tornar a la capçalera de la pàgina

Què he de fer per obtenir la targeta sanitària?

Teniu 3 opcions:

passeu per les nostres oficines amb una fotografia de carnet i omplir la sol·licitud, 

descarregar la sol·licitud de targeta sanitària del portal web de la CASS,

o bé recollir-la al Comú o en una farmàcia i fer-la arribar a la CASS.

Si sol·liciteu un duplicat, el cost de la targeta duplicada és de 4 euros.

Tornar a la capçalera de la pàgina

Puc demanar l'extracte de punts d'una altra persona?

Aquest tràmit només el pot fer la persona interessada. Si no pot, pot venir una altra persona amb una autorització signada i amb el passaport o un document d'identitat de la persona interessada.

Tornar a la capçalera de la pàgina

Com he de sol·licitar l'ingrés a un centre especial?

Qualsevol petició d'ingrés en un centre especial, residencial o no, a França o Espanya, s'ha de tramitar com a una sol·licitud, adjuntant un informe mèdic justificatiu, un pressupost de la prestació sol·licitada, i, si escau, tota aquella documentació que doni suport a la demanda.

Les autoritzacions necessiten l'acord de control mèdic i de la Direcció de Gestió de Serveis.

Tornar a la capçalera de la pàgina

Té un cost demanar fotocòpies o certificats a la CASS?

Certificats per a empreses

4,00 €

Certificats per a assegurats amb activitat

1,00 €

Sol·licitud presencial de fotocòpies, còpies i duplicats (preu unitat)

0,30 €

Targeta sanitària CASS (duplicat)

4,00 €

Extracte de punts a partir de la 2a sol·licitud presencial en un any natural

1,00 €

Segell prestador

21,00 €

 

Tornar a la capçalera de la pàgina