Nom *

Cognoms *

Telèfon

Número afiliació CASS

Correu electrònic *

Consulta *
Tractament de dades personals

Les dades que se sol·liciten són les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullen. Les dades que es recullen a la bústia són opcionals, excepte el correu electrònic, perquè puguem respondre als vostres suggeriments.

La CASS intentarà contestar amb celeritat els correus electrònics que adreceu a la bústia de suggeriments, ara bé, les respostes tindran valor informatiu no vinculant.

Una vegada respost el correu electrònic, s’eliminen les dades que hagueu proporcionat a la bústia, sense que hi hagi cap tractament posterior, ni quedin incloses en cap base de dades.

Us informem, que, en tot moment, podeu exercir els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició sobre les dades personals que es rebin:

Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS)
C/ Joan Maragall, 3
AD500 Andorra la Vella
Telèfon: 870.870
Correu electrònic: cass@cass.ad