Contacteu amb la CASS

Atenció al públic

870 870 - 870 821 - 143    860 986

Secretaria General 

 870 800           860 986 

@ cass@cass.ad

Gabinet Jurídic  

 870 835            860 986

@ juridics@cass.ad

Recursos Humans

 870 810             860 986

@ cass@cass.ad

Servei d'Estudis i Estadístiques

 870 889             860 986 

Àrea de Control Administratiu

 870 836             870 887  

@ cadministratiu@cass.ad

Àrea de Coordinació d'Incapacitat Temporal

 870 831              822 939

@ cmedic@cass.ad

Àrea de Béns Immobles Compres i Instal·lacions

 870 823             870 820

@ immobles@cass.ad

Àrea de Prestacions  

 870 837             870 802  

@ prestacions@cass.ad

Àrea de Pensions i Convenis Internacionals

 870 834 - 870 886      870 887  

@ pensions@cass.ad

@ convenis@cass.ad

Àrea de Comptabilitat i Pressupostos

 870 822            870 820  

@ comptabilitat@cass.ad

Comissió Delegada pel Seguiment dels Fons de Reserves

870 885           860 986  

@ info@fonsdereserva.ad

www.fonsdereserva.ad

Imprimir
La CASS més a prop teu
 
Contacteu amb el mediador
 
Dies de visita - Dimarts i Dijous:
  • De 12:00 a 14:00
Centre d'atenció a l'usuari (CAU)