Extracte de punts de jubilació

L'extracte de punts de jubilació és la vida laboral de la persona assegurada que el sol·licita, inclou les empreses on heu treballat, el salari cotitzat, la classe de jubilació en què heu cotitzat, el valor de compra del punt i els punts adquirits mensualment. Al final del document apareixarà el total de punts adquirits durant tota la vida laboral.

Es pot sol·licitar el detall de punts de jubilació adquirits durant un període determinat.

A qui es lliura l'extracte de punts de jubilació

Aquest extracte només es lliurarà a la persona assegurada o a una persona autoritzada per aquest, acompanyat d'una autorització per sol·licitar documents per compte d'altres.

On he de sol·licitar l'extracte de punts de jubilació

 

Personalment a l'Àrea d'Atenció al Públic de la CASS on podreu sol·licitar l'extracte de punts que es lliurarà immediatament.

També podeu sol·licitar l'extracte de punts als comuns.

Si no poguéssiu sol·licitar el document personalment, podreu delegar en una altra persona. La persona autoritzada haurà de presentar la fotocòpia del passaport o d'un document oficial d'identitat de la persona de la persona que autoritza, el formulari d'autorització per sol·licitar documents per compte d'altres emplenat i signat i la persona autoritzada ha de presentar un document identificatiu. 

Si accediu a la zona privada del portal web amb el número d'identificació personal podeu sol·licitar i obtenir immediatament l'extracte de punts de jubilació. El sistema us permetrà escollir el període, per fer-ho cal detallar la data inicial i la final. S'ha de sol·licitar i esperar fins que s'indiqui que la petició s'ha processat correctament i s'hagi generat el document en format pdf.

Sol·licitar l'extracte de punts a través del portal web
Imprimir