Cures dentals

Les persones assegurades a la CASS poden escollir lliurament entre els odontòlegs i estomatòlegs autoritzats per Govern a exercir al territori andorrà.

Les receptes

L'odontòleg estendrà les receptes en un paper que porti en lloc visible el seu nom i adreça. Hauran de detallar la data d'emissió i el nom i cognoms del malalt.

La recepta serà propietat del malalt, el qual podrà demanar a la CASS una còpia o restitució de l'original.

L'odontòleg no podrà prescriure, en el que es refereix a medicaments especialitzats, més que un tractament de 15 dies de durada com a màxim i en els casos en què aquesta prescripció quedés justificada, una sola pròrroga d'una durada màxima de 15 dies.

Entesa prèvia

El reemborsament de certs actes mèdics requereix l'entesa prèvia de la CASS. L'acord previ és necessari quan s'han de començar tractaments: pròtesis dentàries, ja sigui corones, aparells mòbils o d'ortopèdia dento facial i s'han d'executar després de rebre la resposta del Control Sanitari.

Per a les cures d'odontologia

En aquest cas, no és necessari presentar a la CASS una entesa prèvia, excepte,

  • Represes de cures de les canals. És obligatori presentar les radiografies, abans i després dels tractaments.
  • Extraccions quirúrgiques, gingivectomia i exèresi (extracció) de quist, i, en general, les cures que es realitzen mitjançant anestèsia general. És obligatori presentar les radiografies.

Per al reemborsament heu de lliurar el full d'odontologia detallat per l'odontòleg tractant, que ha de contenir:

  • la data de cada cura,
  • el número de dent tractada,
  • el tipus de cura efectuada,
  • l'import de cadascuna,
  • la signatura,
  • el segell de l'odontòleg

Per a les pròtesis dentàries i per a l'ortopèdia dentofacial

En cas de pròtesis dentàries, corones, aparells mòbils, o d'ortopèdia dentofacial, s'ha presentar o enviar a la CASS un document d'acord previ (proposta amb el dossier radiològic i l'esquema de la boca), abans de començar els tractaments.

En aquests casos, l'odontòleg envia a la CASS un document de proposta odontològica per demanar l'acord de la CASS i l'Àrea de Control Sanitari de la CASS podrà efectuar un control del malalt si ho considera necessari.

Quantes neteges o panoràmiques reemborsa las CASS a l'any

La CASS reemborsa: 2 neteges a l'any i 1 radiografia panoràmica a l'any.

En quins casos s'ha d'indicar el número de dent

En quins casos s'ha d'indicar el número de dent

DO: obturacions i cures

OT : en tots els casos d'obturacions.
CA : en tots els casos de cavitats simples o compostes.
CP : en tots els casos de cavitats simples o compostes.
ANR o AND : en tots els casos d'ancoratges radiculars o dentinaris.
TP : en tots els casos de pulpectomies.

D: extracció i cirurgia

EX : en tots els casos d'extraccions.
GE : en tots els casos de germectomies.
QU : en els casos de D30, exèresi quirúrgica.
DS : en tots els casos d'alliberament quirúrgic de la corona.
GI : en tots els casos de gingivectomia.

P: (Corona dentària colada metàl·lica) i PM (Pròtesi mòbil)

P i PM : en tots els casos.

Radiografies

R (radiografies) : en tots els casos és obligatori que hi hagi una dent marcada en R1 i R2
RC (radioscòpies) : en tots els casos és obligatori que hi hagi una dent marcada.
RN (radiografia digitalitzada) : en tots els casos ha d'haver una dent marcada.
RNP (radiografia pulpectomia) : en tots els casos ha d'haver una dent marcada

 

Més informació:

Full de prestacions (d'odontologia)
Imprimir