Full de prestacions (d'odontologia)

Què és el full de prestacions

El full de prestacions és el document lliurat pel professional de la salut a la persona assegurada, on consten els actes mèdics realitzats i/o les prestacions i el nom del malalt.

La persona assegurada ha de fer arribar aquest full omplert a la CASS per obtenir-ne el reemborsament.

Com s'omple el full de prestacions

Recto del full
 

Part que ha d'omplir la persona assegurada i on ha de constar el nom i cognoms de l'assegurat.

Si el malalt és una persona assegurada indirecta o treballa però el seu salari és inferior al salari mínim de Govern, cal emplenar les dades del malalt i les dades de la persona assegurada que li obre drets a la seguretat social.

Verso del full

Part que ha d'omplir el prestador i que ha de contenir les dades següents:

  • El nom i cognoms de la persona assegurada
  • El nom i el número d'identificació que el professional de la salut té assignat a la CASS
  • La data de la prestació
  • Descripció i codificació dels actes mèdics efectuats a la persona assegurada: número d'identificació, coeficient i lletra clau que correspongui a l'acte dispensat
  • El preu final percebut pels actes que s'han dispensat
  • Signatura del prestador

Quantes neteges o panoràmiques reemborsa la CASS a l'any

La CASS reemborsa: 2 neteges a l'any i 1 panoràmica a l'any.

En quins casos s'ha d'indicar el número de dent

DO: obturacions i cures

OT : en tots els casos d'obturacions.
CA : en tots els casos de cavitats simples o compostes.
CP : en tots els casos de cavitats simples o compostes.
ANR o AND : en tots els casos d'ancoratges radiculars o dentinaris.
TP : en tots els casos de pulpectomies.

D: extracció i cirurgia

EX : en tots els casos d'extraccions.
GE : en tots els casos de germectomies.
QU : en els casos de D30, exèresi quirúrgica.
DS : en tots els casos d'alliberament quirúrgic de la corona.
GI : en tots els casos de gingivectomia.

P: (Corona dentària colada metàl·lica) i PM (Pròtesi mòbil)

P i PM : en tots els casos.

Radiografies

R (radiografies) : en tots els casos és obligatori que hi hagi una dent marcada en R1 i R2
RC (radioscòpies) : en tots els casos és obligatori que hi hagi una dent marcada.
RN (radiografia digitalitzada) : en tots els casos ha d'haver una dent marcada.
RNP (radiografia pulpectomia) : en tots els casos ha d'haver una dent marcada.

On puc lliurar el full de prestacions

Poder dipositar el full de prestacions en una de les bústies CASS:

  • a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell
  • a les farmàcies
  • a la bústia de fora de planta baixa de la CASS

Caduca un full de prestacions

Caduca un full de prestacions

Al cap de 3 anys.

Imprimir