Convenis amb centres privats
Acupuntura Al·lergologia Anàlisis Clíniques Anatomia Patològica Anestesiologia i Reanimació Angiologia i Cirurgia Vascular Aparell Digestiu Bioquímica Clínica Cardiologia Cirurgia Cardiovascular Cirurgia General i de l' Aparell Digestiu Cirurgia Oral i Maxil·lofacial Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia Cirurgia Pediàtrica Cirurgia Plàstica i Reparadora Cirurgia Toràcica Dermatologia Medicoquirúrgica i Venereologia Endocrinologia i Nutrició Estomatologia i odontologia Genètica Geriatria Hematologia i Hemoteràpia Hemodiàlisi Homeopatia Immunologia M. Aeroespacial M. General M. Pal·liativa Medicina del Treball Medicina d'Emergència Medicina Educació Física i Esport Medicina Familiar i Comunitària Medicina Física i Rehabilitació Medicina Intensiva Medicina Interna Medicina Nuclear Microbiologia i Parasitologia Nefrologia Neonatologia Neurocirurgia Neurofisiologia Clínica Neurologia Obstetrícia i Ginecologia Oftalmologia Oncologia Mèdica Oncologia Radioteràpica Pediatria i les seves Àrees Específiques Psiquiatria Radiodiagnòstic Radiologia terapèutica o intervencionista Reumatologia Tractament del dolor Urologia

Cal fer un pas previ per anar a un centre privat?

Per a una visita o una hospitalització concertada, s'ha de demanar un volant (volant de presa en càrrec).

Aquest volant ha d'especificar el centre, l'especialitat i/o la prova diagnòstica i el lliura l'Àrea d'Atenció al Públic de la CASS.

On es fa efectiu el pagament de despeses mèdiques?

La persona assegurada ha de pagar la part que li correspon d'acord amb el percentatge establert per la legislació, llevat de l'Hospital de Barcelona, en aquest cas, la CASS pren en càrrec la totalitat de la despesa, i reclama a la persona assegurada la part que li correspon.

Quan una persona sol·liciti un volant mèdic per a l'estranger a la CASS, ha d'adjuntar a la sol·licitud el consentiment exprés per a càrrec en compte i compensació de saldos deutors i creditors de prestacions de reemborsament.

Consentiment exprés per a càrrec en compte i compensació de saldos deutors i creditors de prestacions de reemborsament

Hospital de Barcelona (AS)

Diagonal, 660
08034 Barcelona

Tel. +34 93 254 24 00

Web:
http://www.scias.com/scias/hospitalBarcelona/index.jsp?idIdioma=ca
Hospitals privats de Catalunya amb acord total

El pacient ha de reemborsar el % dels actes mèdics.

Hospital General de Catalunya

C/ Pedro i Pons, 1
08195 Sant Cugat del Vallès
Barcelona

Tel.: +34 902 53 33 33

Web:
http://www.capiosanidad.es/hgc/

ITA. Instituto de Trastornos Alimentarios

Tibidabo, 30
08022 Barcelona

Tel. +34 902 00 77 78

Web:
http://www.itacat.com/

CITA (Centre d´Investigació i Tractament de les Addiccions)

Mas Mia, sn
08319 Dosrius
Barcelona

Tel. +34 93 791 80 08

Web:
http://www.redcita.com/web/index.php

Centre Cardiovascular Sant Jordi (CCSJ)

(Especialitat en patologia cardiovascular)

Balmes, 271
08006 Barcelona

Tel. +34 93 203 58 00

Web:
http://www.gruptrestorres.com/

Institut Català de la Retina

(Especialitat en oftalmologia)

Escorial, 148, 1ª planta
08024 Barcelona

Tel. +34 93 254 79 22 – +34 902 10 10 55

Web:
http://www.icrcat.com/

Clínica Bellavista

(Especialitat en psiquiatria)

Rovira Roure, 116 (Ctra. de Huesca)
25198 Lleida

Tel. +34 973 23 16 98

Web:
http://www.clinicabellavista.com/

Institut Mèdic Oncoradioteràpia (IMOR)

(Especialitat en tractaments de radioteràpia)

Escoles Pies, 81
08017 Barcelona

Tel. +34 932 531 670

Web:
http://www.imor.org/index_cat.htm

CETIR Grup Mèdic (CGM)

(Especialitat en Diagnòstic per la Imatge i la Medicina Nuclear)

Londres, 6
08029 - Barcelona

Tel. +34 93 503 52 00

Web:
http://www.cetir.es/ca/index.asp

 

Ortopèdia Grau Soler

(Especialitat en pròtesis i ortesis, fetes a mida)

Buenos Aires, 52
08036 - Barcelona

Tel. +34 93 439 03 30

Web:
http://www.grausoler.es