Servei Andorrà d'Atenció Sanitària

 

 

Codi Descripció Tarifa Cobertura
AIM Mitja estada en atenció intensiva neonatal 178,59 90%
AIN Estada en atenció intensiva neonatal 357,18 90%
AMN Teràpia en pisos amb suport (AMMx3) 6,12 75%
ANN Atenció neonatal global 92.01 90%
BOM Drets de sala part 405,77 90%
BOT Drets de sala d'operacions en intervencions amb coef. > Q15 6,52 90%
C5 Consulta generalista (expert en drogodependència 50% C) 11,02 90%
CH Consulta generalista (expert en drogodependència) 19,84 90%
CHA Estada hospitalària aguts 200,82 90%
CHB Estada hospitalària amb sortida temporal 100,41 -
CHC Estada crònics (tot inclòs) 159,47 90%
CHD Estada hospital de dia 81,96 75% - 90%
CHM Mitja estada hospitalària aguts 100,41 90%
CHP Estada psiquiàtrica hospital de dia (forfet diari) 81,96 75%
CHQ Estada a l'hospital de dia (quimioteràpia) 81,96 75%
CLL Consulta llevadora 9,41 75%
CS5 Consulta a especialista (ingressats 50% CS) 13,56 90%
CSH Consulta a especialista (ingressats) 24,41 90%
EHE Sessió en hemodiàlisi 188,54 90%
FAH Quimioteràpia a hospital de dia o farmàcia en hospitalització - sobrecost Variable 75%-90%
LO Estada en llit d'observació 65,47 75%
MFO Majoració domiciliària per teràpia en pisos amb suport (MDFx1) 8,57 75%
NP5 Consulta a neuropsiquiatre (ingressats 50% NPS) 17,12 90%
NPH Consulta a neuropsiquiatre (ingressats) 30,81 90%
PCH Proves complementàries VU Variable 75%
QA Drets de sala d'operacions en intervencions amb coef. < Q15 77,86 75% - 90%