Transport i Transport sanitari

 

Transport
Codi Descripció Tarifa Cobertura
CBA Taxi col·lectiu Andorra - Barcelona 38,17 75%
CTO Taxi col·lectiu Andorra - Tolosa 38,17 75%
DMA Desplaçament malalt (1 àpat) 4,97 75%
DMD Desplaçament malalt (dormir) 8,25 75%
DMT Desplaçament malalt tractament (àpats + dormir) diari 38,38 75%
TBA Andorra, Barcelona, Andorra (taxi individual) 202,00 75%
TKM Tarifa quilomètrica/quilòmetre 0,42 75%
TTO Andorra, Tolosa, Andorra (taxi individual) 202,00 75%
VBA Trajecte Andorra - Barcelona (vehicle particular o autobús) 22,01 75%
VTO Trajecte Andorra - Tolosa (vehicle particular o autobús) 22,01 75%
Transport sanitari
Codi Descripció Tarifa Cobertura
AC1 Ambulància convencional 90,00 90%
SVA Ambulància suport vital avançat 260,00 90%
TAI Transport sanitari aeri intern (medicalització) 300,00 90%
AB1 Ambulància Suport Vital Anvançat Barcelona (SVA) 724,54 90%
AB2 Ambulància Suport Vital Bàsic Barcelona (SVB) 505,27 90%
AB3 Ambulància convencional Barcelona (AC) 572,00 90%
AH1 Ambulància: hora d'espera (SVA) 116,51 90%
AH2 Ambulància: hora d'espera (SVB) 84,73 90%
AH3 Ambulància: hora d'espera (AC) 63,55 90%
AK1 Ambulància: tarifa quilomètrica (SVA) 1,68 90%
AK2 Ambulància: tarifa quilomètrica (SVB) 1,17 90%
AK3 Ambulància: tarifa quilomètrica (AC) 1,31 90%
AL1 Ambulància Suport Vital Avançat Lleida (SVA) 556,12 90%
AL2 Ambulància Suport Vital Bàsic Lleida (SVB) 387,68 90%
AL3 Ambulància convencional Lleida (AC) 436,94 90%
AT1 Ambulància Suport Vital Anvançat Tolosa (SVA) 724,54 90%
AT2 Ambulància Suport Vital Bàsic Tolosa (SVB) 505,27 90%
AT3 Ambulància convencional Tolosa (AC) 572,00 90%
TI Acompanyant infermer / per quilòmetre (anada i tornada) 0,46 90%
TM Acompanyant metge / per quilòmetre (anada i tornada) 0,64 90%
TSH Transport sanitari extern amb helicòpter (medicalització) 600,00 90%