Medicaments

Prescripció de medicaments

La prescripció de medicaments és l'acte mitjançant el qual els professionals sanitaris legalment habilitats a aquest efecte redacten una recepta per instaurar un tractament determinat, que acompanyen amb la informació necessària per al pacient i per al farmacèutic.

Els medicaments es poden prescriure per nom comercial o per principi actiu, precisant la dosificació, la forma farmacèutica, la posologia i la durada del tractament.

Reembossament de medicaments

La CASS reemborsa els medicaments amb vinyeta. Aquests medicaments estan identificats amb una vinyeta "A.S.S.S." a Espanya i una vinyeta "*vign" o "LPPR" o codi "QR" a França.

Fórmules magistrals

Són medicaments  preparats per la farmàcia en base amb una prescripció facultativa detallada dels principis actius.

Tarifes de responsabilitat de les fórmules magistrals

Correció d'errata del reglament de les fórmules magistrals

Codificació i tarifes de responsabilitat de l'aparellatge de sèrie

Codificació i tarifes de responsabilitat de l'aparellatge de sèrie per a l'ús de farmàcies 2013.