Professionals d'Andorra

Les persones assegurades a la CASS poden escollir lliurament el professional sanitari legalment autoritzat a exercir al Principat d'Andorra.

Per acreditar la condició de persona assegurada a la CASS, s'ha de presentar la targeta sanitària o el formulari de Conveni espanyol, portuguès o francès.

Convencionats amb la CASS
Anestesiologia i Reanimació Audioprotesista Cardiologia Cirurgia Dentista - Estomatòlegs Dermatologia Endocrinologia Estomatòleg Fisioteràpia Gastro-Enterologia Ginecologia Immuno-Hematologia Infermeria Laboratori anàlisis Logopeda Medicina Esportiva Medicina General Medicina Interna Neurocirurgia Odontòleg Oftalmologia Ortopedistes i Reeducadors Visuals Ortopèdic Otorinolaringologia Pediatria Pneumologia Psiquiatria Radiologia Reumatologia Traumatologia Urologia

Els honoraris professionals es reemborsen d'acord amb les tarifes de responsabilitat de la CASS, i de conformitat amb les disposicions dels reglaments vigents en matèria de seguretat social, en particular el Reglament d'aplicació núm. 20 i la Nomenclatura General d'Actes Mèdics.

Professionals de la salut que han signat Conveni
Professions i especialitats amb cobertura CASS a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell
No convencionats amb la CASS

A partir de l'1 de novembre de 2009, els actes sanitaris efectuats per prestadors de serveis de salut que no tenen o que no s'han adherit a un conveni amb la CASS, es reembossen aplicant un 33% de les tarifes de responsabilitat de la CASS.

Imprimir