Permanències mèdiques i d'oficines de farmàcia

Permanències mèdiques

Les permanències mèdiques permeten garantir als ciutadans l'accés als serveis de medicina general fora de l'horari habitual d'obertura dels consultoris mèdics.

Les permanències mèdiques assumeixen les demandes d'accés als serveis de medicina general durant tots els dies de l'any en els horaris compresos:

  • entre les 0:00 i les 9 hores,
  • entre les 13 i les 16 hores i
  • entre les 21 i les 24 hores.

Tots els dissabtes, els diumenges i els dies festius del calendari laboral, les permanències mèdiques cobreixen les 24 hores del dia.

Cada torn de permanència és assignat a un metge generalista que n'és el responsable i a proposta del ministeri encarregat de la salut o del Col·legi Oficial de Metges d'Andorra es designa un segon metge responsable del torn de permanència per als dies en què sigui previsible un augment important de la demanda:

Permanències de les oficines de farmàcia

Els torns de guàrdia assumeixen les demandes d'accés als serveis de farmàcia les 24h del dia, tots els dies de l'any. 

El Col·legi de Farmacèutics és el responsable d'organitzar i posar en pràctica  els torns de guàrdia de les oficines de farmàcia.

Imprimir
Permanències mèdiques
  • 116