Assistència Sanitària

Per una visita, proves, hospitalització o intervenció quirúrgica, heu de demanar a la CASS el volant d'assistència sanitària col·legial.

La CASS emetrà el volant, a demanda de la persona assegurada, amb l'acord previ d'Assistència Sanitària.

Si la persona assegurada a la CASS no es troba al Principat d'Andorra pot sol·licitar el volant directament a Assistència Sanitària per rebre les prestacions ambulatòries i hospitalàries. 

Assistència Sanitària tramitarà la petició a la Caixa Andorrana de Seguretat Social.

La persona assegurada ha de lliurar el volant al prestador de l'Assistència Sanitària.

Recerca de professionals en el portal d'Assistència Sanitària:

 

Podeu tramitar el volant d'Assistència Sanitària a través del portal WEB.

Per fer-ho, heu de demanar el número d'identificació personal a l'Àrea d'Atenció al Públic de la CASS, si ja el teniu, accediu a la zona privada.

També, el podeu sol·licitar amb la Sol·licitud de volant mèdic per a l'estranger.

Imprimir