Actes de diagnòstic
Codi Descripció Tarifa Cobertura
LIT Litotrícia extracorpòria 1051,94 90%
TA1 TAC helicoïdal 95,17 75% - 90%
TA2 TAC helicoïdal amb contrast 133,25 75% - 90%
TA3 TAC helicoïdal amb reconstruccions tridimensionals 146,11 75% - 90%
TA4 TAC helicoïdal amb reconstruccions tridimensionals amb contrast 184,20 75% - 90%
PSG Polisomnografia 199,48 75% - 90%
QB1 Fibroendoscòpia sense sedació (Hospital de Dia) 60,28 75%
QB2 Fibroendoscòpia amb sedació (Hospital de Dia) 123,74 90%
QB3 Fibroendoscòpia sense sedació (ingressat) 60,28 90%
QB4 Fibroendoscòpia amb sedació (ingressat) 123,74 90%
RMN Ressonància magnètica nuclear 172,19 75% - 90%