Escola Nostra Senyora de Meritxell
Codi Descripció Tarifa Cobertura
AGN Programa Agentas 38,38 90%
ALA Albó assistits 2721,00 90%
ALB Albó autònoms 669,00 90%
EDA Educació especial menors 20 anys 1151,12 90%
EDB Educació especial majors 20 anys 1151,12 90%
IPC Impuls atenció continuïtat 1185,80 90%
IPP Impuls atenció parcial 270,09 90%
PRO Progrés ( ensenyament maternal ) 309,74 90%
TRA Trànsit A ( transició formació professional ) 75,55 90%
TRB Trànsit B ( educació segona ensenyança ) 75,55 90%
XER Xeridell 50,77 90%