Actes efectuats pels metges
Codi Descripció Tarifa Cobertura
B Actes d'anàlisis 0,31 75% - 90%
C Import d'una consulta feta per un metge generalista 22,04 75%
CS Import d'una consulta feta per un metge especialista 27,12 75%
K Actes de diagnòstic 2,64 75% - 90%
MF Recàrrec per una visita en diumenge o festiu 17,54 75%
MN Recàrrec per una visita feta a la nit (de 22h a 9h) 17,54 75%
MNF Recàrrec per una visita en diumenge o festiu feta a la nit 35,08 75%
NPS Import d'una consulta a un metge psiquiatra 34,23 75%
PA Import per un part normal 257,02 100%
PB Import per un part de bessons 295,97 100%
Q Actes quirúrgics 3,13 75% - 90%
R Actes de radiologia 1,82 75% - 90%
V Import d'una visita de generalista a domicili 34,71 75%
VS Import d'una visita d'especialista a domicili 42,88 75%