Tràmits als Comuns
Sol·licitar un extracte de punts de jubilació

Quin és el procediment

La persona interessada sol·licita al Comú un extracte de punts de jubilació.

Què fa el Comú

El Comú recull la sol·licitud que fa arribar a la CASS, és imprescindible presentar un document d'identitat que identifiqui al sol·licitant.

Les dades són tractades de manera confidencial i trameses en sobres tancats.

La persona interessada recull l'extracte de punts de jubilació al Comú 2 dies després de la sol·licitud.

 

Imprimir