Tràmits als Comuns
Sol·licitar documents duplicats

Per a què serveix aquest tràmit

La CASS necessita els documents originals per tramitar els expedients o procediments administratius.

Ara bé, la persona interessada pot recuperar un còpia del document que ha lliurat.

Quin és el procediment

Heu de sol·liciar al Comú el document que voleu recuperar:

  • Fulls de prestacions (malaltia / odontologia)
    Certificat de baixa mèdica 
  • Certificat de final descriptiu 
  • Duplicats dels fulls de cotització 
  • Llistat de despeses mèdiques 

També podeu enviar la sol·licitud per fax (núm. 870 860) o per correu electrònic (cass@cass.ad) si s’ha digitalitzat el document i la signatura de la persona sol·licitant.

On el podeu recollir

Personalment 2 dies després de la sol·licitud al Comú.

Si ho demaneu expressament se us pot trametre per correu postal a l’adreça que ens indiqueu.

El certificat mèdic inicial i el certificat final descriptiu l’ha de recollir la persona interessada.

Quin preu té el document

Cal reemborsar 10 cèntims per les fotocòpies.

Descarregar Formulari