Tràmits als Comuns
Sol·licitar el número d'identificació personal (clau d'accés) per accedir a la part privada del portal Web

Qui pot sol·licitar el número d'identificació personal (clau d'accés)

La persona assegurada major de 16 anys que vol accedir a la part privada del portal Web.

Quin és el procediment

El Comú enviarà la sol·licitud a la CASS que crearà un número d'identificació personal (clau d'accés).

La persona assegurada pot recollir 2 dies després al Comú el contracte per duplicat una de les còpies signada s'ha de retornar a la CASS. 

Rebreu un correu electrònic amb el núm. d'identificació personal (clau d'accés) el dia següent de signat el contracte.

Descarregar Formulari