Tràmits als Comuns
Sol·licitar un volant de desplaçament

Qui pot sol·licitar un volant de desplaçament

La persona assegurada pot sol·licitar un volant de desplaçament per a ella o per a les persones assegurades indirectes que té al seu càrrec.

També pot sol·licitar el volant una persona autoritzada per la persona assegurada, per fer-ho ha de presentar una autorització, el document d'identitat de la persona assegurada a qui representa i el document d'identitat que l'identifiqui.

El volant de desplaçament és per al país amb Conveni (Espanya, França, Portugal)

Quan podré recollir el volant de desplaçament al Comú

2 dies després d'haver-lo sol·licitat.

Descarregar Formulari