Tràmits als Comuns
Lliurar baixes mèdiques i pròrrogues (aturs de treball)

Procediment que ha de seguir la persona assegurada

Per interrompre l’activitat professional, la persona assegurada ha de consultar un metge i seguir el tractament prescrit.

S’ha de presentar al Comú un certificat establert per un metge o odontòleg que atesti els dies de baixa prescrits i el motiu de la interrupció laboral.

Quin és el procediment que segueix el Comú

El Comú recull el certificat que fa arribar a la CASS.

Les dades són tractades de manera confidencial i trameses en sobres tancats.

Imprimir