Tràmits als Comuns
Fer reclamacions

Si heu de reclamar pagaments d'incapacitat temporal (baixes mèdiques), de fulls de prestacions,... empleneu el formulari.

Qui presenta la reclamació

La persona interessada o una persona autoritzada, per fer-ho ha de presentar una autorització, el document d'identitat de la persona assegurada a qui representa i un document d'identitat .

Què fa el Comú

El Comú recull la reclamació que fa arribar a la CASS, és imprescindible presentar un document d'identitat que identifiqui a la persona que reclama.

Les dades són tractades de manera confidencial.

Descarregar Formulari
Imprimir