Tràmits als Comuns
Sol·licitar la targeta sanitària o un duplicat de la targeta sanitària

Què cal fer per sol·licitar

Presenteu la sol·licitud al Comú en horari d'atenció al públic i indiqueu si és una primera sol·licitud o un duplicat.

La sol·licitud ha d’anar signada i amb una fotografia recent de tipus carnet.

Les persones menors de 16 anys no hi poseu ni la fotografia ni la signatura.

Cost de la targeta sanitària

La sol·licitud inicial és gratuïta, els duplicats tenen un cost de 4 euros.

Cal recollir la targeta sanitària

No. La CASS envia per correu la targeta sanitària a l’adreça de persona assegurada.

Però si passats 2 mesos de la sol·licitud no heu rebut al vostre domicili la targeta, passeu pel Comú.

Descarregar Formulari