Tràmits als Comuns
Renovació de descomptes

Procediment que ha de seguir la persona assegurada

Si teniu un xec de la CASS i ha caducat el podeu retornar i la CASS us fa un nou xec.

Quina és la validesa d'un xec

Els xecs de la CASS tenen una validesa d'un mes.

Quin és el procediment que segueix el Comú

El Comú recull el xec que fa arribar a la CASS. 

Podreu recollir el nou xec 2 dies després d'haver-lo retornat.

Imprimir