Tràmits als Comuns
Sol·licituds genèriques

Les persones interessades poden iniciar els expedients administratius mitjançant una sol·licitud adreçada a la CASS. 

Les sol·licituds s'han de formalitzar en els impresos oficials establerts per la CASS, quan el procediment administratiu no tingui cap imprès normalitzat per fer la sol·licitud, podeu utilitzar aquests formularis:

Imprimir