Tràmits als comuns
Recollir fulls de prestacions

Què són els fulls de prestacions

Els fulls de prestacions poden ser per:

 • malaltia comuna / accident no laboral (full groc)
 • odontologia i dentistaria (full verd)
 • accident laboral (full blanc)

Permeten a la CASS fer les gestions perquè pogueu percebre el 75% o el 90% de les prestacions sanitàries, d'acord amb les tarifes de responsabilitat.

Per tenir dret a les prestacions conseqüència d'una malaltia comuna / accident no laboral, quines condicions s'han de complir

  • Per la 1a. demanda de prestacions s’han d’haver cotitzat 25 dies.
  • Si s’han cotitzat més de 25 dies i menys de 12 mesos s’han d’haver cotitzat 15 dies durant el mes anterior a la demanda de prestacions.
  • Si s’han cotitzat 12 mesos o més i menys de 36 mesos s’han d’haver cotitzat 10 dies durant els 2 mesos anteriors a la demanda de prestacions.
  • Si s’han cotitzat 36 mesos o més i menys de 60 mesos, haver cotitzat un període de 5 dies durant els 3 mesos anteriors a la demanda de prestacions.
  • Si han cotitzat 60 mesos o més, es comencen a comptar des del 1r. dia. 

Si les prestacions són conseqüència d’un accident de treball o malaltia professional...

No necessiten períodes previs de cotització i es cobreixen des del primer dia. 

Com es trameten els fulls de prestacions a la CASS

Es trameten a la CASS mitjançant sobres tancats per tal de garantir la confidencialitat de les dades.

Consulteu també

Full de prestacions (accident laboral)
Full de prestacions (malaltia)
Cures dentals
Imprimir