Tràmits als Comuns
Afiliar i variar les dades d'una persona assegurada indirecta

La sol·licitud de persona assegurada indirecta s'ha d'acompanyar de la documentació que justifiqui l'afiliació.

Si és un nadó o una persona que no s'havia afiliat amb anterioritat a la CASS es recomana presentar, també, la sol·licitud de targeta sanitària.

On heu de presentar la sol·licitud

Heu de presentar la sol·licitud al Comú. La sol·licitud s'enviarà a la CASS que procedirà a afiliar o a variar les dades de la persona assegurada indirecta.

Podeu autoritzar una persona a tramitar la sol·licitud (en aquest cas, cal una autorització, una fotocòpia del passaport o document d'identitat de la persona sol·licitant i un document identificatiu de la persona autoritzada). 

L'afiliació s'ha de fer presencialment, però les dades es poden variar a través del portal Web sempre que sol·liciteu la clau d'accés (núm. d'identificació personal).

Important: Si la persona no s'havia afiliat amb anterioritat a la CASS es recomana presentar, també, la sol·licitud de targeta sanitària.

Descarregar Formulari