Volant de desplaçament

 

Què són els volants de desplaçament

La CASS emet volants de desplaçament a Espanya, França i Portugal, aquests documents són formularis establerts mitjançant convenis internacionals en matèria de seguretat social.

El volant de desplaçament permet a la persona assegurada tenir dret a prestacions d'assistència sanitària en cas d'urgència al país estranger amb qui Andorra ha signat conveni a càrrec de la seguretat social andorrana.

Per a quins països puc sol·licitar un volant de desplaçament

Espanya, França i Portugal.

Espanya E/AND11 – Certificat de dret a prestacions d'assistència sanitària, durant una estada temporal en el cas de necessitat immediata.

França SE 130-04 – Atestació de dret a les prestacions de reembossament de l'assegurança malaltia, maternitat durant un sojorn al territori de l'altre estat contractant.

Portugal P/AND-3 – Certificat de dret a cures de salut durant una estada a l'altre país.

Si sol·liciteu un volant de desplaçament a l'Àrea d'Atenció al Públic de la CASS heu de presentar la sol·licitud de volant de desplaçament, la targeta sanitària i el passaport o un document d'identitat. També es pot aconseguir a través de les terminals que trobareu a la planta baixa de la CASS.

També podeu sol·licitar i obtenir un volant de desplaçament mitjançant el portal web (zona privada), sempre que tingueu el número d'identificació personal.

Sóc un assalariat puc demanar un volant de desplaçament per a una persona assegurada indirecta meva

Sí. Els volants de desplaçament poden incloure tant a la persona assegurada (persona assalariada, pensionista...) a la CASS com als seus assegurats indirectes.

Condicions a complir per sol·licitar el volant de desplaçament

1. El desplaçament ha de ser per un període determinat i no ha d'excedir el temps en què la persona sol·licitant té drets a prestacions de l'assegurança de malaltia a la CASS: 60, 90 ó 120 dies.

Quan feu el volant de desplaçament a través del portal web (zona privada) trobareu automàticament la data en què finalitza la vostra cobertura sanitària a la CASS.

2. A l'any no es poden superar el 180 dies, si es sol·licita per un període superior a 180 dies, no es podrà emetre i caldrà demanar un canvi d'adreça al país estranger on resideix.

I si necessito assistència mèdica urgent fora d'Andorra, què he de fer

En cas de necessitat d'assistència mèdica, heu de presentar el volant de desplaçament al centre sanitari, que ha de pertànyer a la Seguretat Social del país estranger amb conveni, que l'utilitzarà en funció de la seva legislació.

Si heu de fer una despesa mèdica i no teniu cap volant us podeu posar en contacte amb la CASS, que eventualment podrà enviar el formulari via fax o pagar la despesa sempre que presenteu totes les factures i/o receptes tan detallades com sigui possible (nom del malalt, signatura del metge, segell...).

També podeu sol·licitar i obtenir un volant de desplaçament mitjançant el portal web (zona privada), sempre que tingueu el número d'identificació personal.

Què em reemborsarà la CASS

La CASS reemborsa d'acord amb les seves tarifes de responsabilitat.

Sóc estranger i vinc a fer turisme a Andorra, què he de tenir en compte

D'acord amb el principi de lliure circulació, l'estranger en règim turístic no necessita cap tipus d'autorització d'immigració, ara bé, no pot sojornar a Andorra més de 90 dies a comptar de la data de la seva entrada al país, i dins els 365 dies següents a l'entrada. L'estranger amb règim turístic no pot treballar a Andorra.

Els espanyols, francesos i portuguesos tenen accés, sense visat, al territori d'Andorra amb la simple presentació d'un document nacional d'identitat, un passaport o altre document de viatge, en vigor, i poden circular-hi lliurement de conformitat amb la legislació vigent al territori d'estada temporal.

Sóc un assegurat espanyol i he necessitat assistència mèdica urgent a Andorra, què he de fer

Els assegurats espanyols (turistes) heu d'enviar el volant de desplaçament i factures originals, informes mèdics, receptes, ...

La CASS us enviarà un taló l'adreça que figura en el formulari de conveni, també ens podeu fer arribar les dades bancàries perquè la CASS us faci una transferència.

Tingueu en compte que només es reemborsa l'assistència sanitària d'immediata necessitat (una urgència).

Sóc un assegurat francès, i he necessitat assistència mèdica a Andorra, què he de fer

Els assegurats francesos (turistes) heu de lliurar el volant de desplaçament i factures originals / informe mèdic, ... També ens podeu fer arribar les dades bancàries perquè la CASS us faci una transferència, la CASS us enviarà un taló l'adreça que ens doneu..

Si sou assalariat o no assalariat només gaudireu del reemborsament de l'assistència sanitària si es tracta d'un cas d'extrema necessitat (una urgència).

Si sou pensionista o estudiant teniu cobertes tots les prestacions d'assistència sanitària que vingueu a necessitar durant el sojorn, però, si els cal una pròtesis s'haurà d'enviar a la CASS un informe mèdic i la factura de la pròtesis perquè doni l'acord.

Sóc un assegurat portuguès i he necessitat assistència mèdica a Andorra, què he de fer

Els assegurats portuguesos (turistes) heu d'enviar el volant de desplaçament i factures originals, informes mèdics, receptes, ...

La CASS us enviarà un taló l'adreça que figura en el formulari de conveni, també ens podeu fer arribar les dades bancàries perquè la CASS us faci una transferència.

Tingueu en compte que només es reemborsa l'assistència sanitària d'immediata necessitat (una urgència).

I si viatjo a una país on no hi ha conveni en matèria de seguretat social i necessito assistència mèdica urgent, què he de fer

Quan retorneu a Andorra, presenteu les factures originals amb nom del malalt, segell i signatura del metge, detall dels actes mèdics efectuats i es reemborsarà d'acord amb les tarifes de responsabilitat de la CASS.

Tràmit: Sol·licitar el volant de desplaçament
Imprimir